Afdichting is een specialiteit

Waar mensen wonen en werken moeten muren, vloeren en plafonds droog en dicht zijn, ook beneden het maaiveld. Bij bouwwerken onder het maaiveld zoals kelders, parkeergarages, zwembaden, tunnels, rioleringen, ondergrondse overwelvingen enz., ontstaat er op de afdichting extreme belasting, o.a. door de druk van de bodemgrond en water. De Bescon afdichtingssystemen zijn hiertegen bestand. Bescon zorgt voor een deugdelijke bouwafdichting en zekerheid tot op het hoogste niveau.

Binnenafdichting kelder

Als voorwaarde voor de kwaliteit en de duurzaamheid is een zorgvuldige ondergrondvoorbereiding absoluut noodzakelijk. Door de samenwerking van de individuele systeemonderdelen zoals ondergrondvoorbehandeling/versteviging, binnenafdichting en horizontale afdichting kan Bescon van een oude kelderruimte een kwalitatief hoogwaardige, comfortabele bruikbare opslag werk- of woonruimte maken. Het Bescon afdichtingsysteem voor binnen is effectief, duurzaam en is bestand tegen positieve en negatieve waterdruk, is zoutbestendig en spanningsarm. Bescon is hier de tijd ver vooruit en overtuigt met een bovengemiddelde prestatie met betrekking tot zekerheid.

Vloerafdichting

Ook de vloer is onderdeel van een volledige kelderafdichting aan de binnenzijde.

Buitenafdichting kelder

Het afdichten met een speciale afdichting voor buitenzijden van kelders en fundamenten vereist een zorgvuldige planning en uitvoering. Na het opgraven/blootleggen van de gehele kelder dient, indien er nog een oude afdichting aanwezig is, deze geheel verwijderd te worden. Na het verwijderen van de af te dichten wanden en doorvoerleidingen wordt ons zeer speciale afdichtingssysteem toegepast waarna er als optie nog isolatieplaten aangebracht kunnen worden met een drainmat voor snelle waterafvoer als optimale zekerheid voor een 100% dichte kelder.

Afdichting kabeldoorvoeren

 Hoe groter de belasting, des te zorgvuldiger moet men te werk gaan, vooral bij zeer kritische plaatsen zoals doorvoeren bij een afdichting. Ze zijn potentieel lek. De afdichtingssystemen van Bescon zijn bij alle problemen betrouwbaar en absoluut 100% waterdicht.

Recente projecten