Zwamvrijverklaring

Bescon geeft een zwamvrijverklaring zodra de behandelde ruimte of ruimten vrij zijn van zwamaantasting en/of besmetting. Na deze verklaring volgt een garantieverklaring voor 10 jaar. Deze garantie bevat een aantal voorwaarden.

  • Er dient minimaal 20 – 25 centimeter laagdikte ISODRO® kruipruimte isolatie aanwezig te zijn.
  • Het aangebrachte en bestaande hout mag niet meer dan 20% vocht bevatten. Oorzaken die het hout in vochtpercentage doen stijgen zijn onder andere: lekkages, optrekkend vocht in het fundament dat met hout in verbinding staat en resthout op de grondslag of bodem.
  • Geen besmetting van buitenaf. Bijvoorbeeld buren die een zwambesmetting hebben waarbij deze besmetting overslaat.
  • Bouwkundige maatregelen die de bestaande situatie nadelig veranderen.
  • Bouwfysische maatregelen die de bestaande situatie nadelig veranderen.

Ontdek hier alles over zwambestrijding.

Recente projecten