Bouwschade door vocht

Water en zout veroorzaken de meeste bouwschade. Vochtig metselwerk bedreigt de staat van gebouwen en ook de gezondheid van de bewoners ervan. Hygiënische belastingen als schimmelvorming ontstaan op deze manier. Daarbij komen grote energieverliezen via de betroffen gedeeltes van het casco. Waar mensen wonen en werken, moeten muren en kelders droog en dicht zijn. Afgezien van defecte waterleidingen, lekkage e.d. kan schade door vocht c.q. water het resultaat zijn van de volgende oorzaken.

  • Regen- en spatwaterbelasting, vocht drinkt door het ontbreken van of een slechte afdichting door in het metselwerk.
  • Hygroscopisch vocht, zouten in muren hebben de eigenschap vocht uit de lucht en de omgeving op te nemen en dit in het bouwmateriaal op te slaan.
  • Condens, op koude wanden kan als gevolg van een koudebrug waterdamp condenseren
  • Van buiten indringend vocht, vocht kan naar binnen dringen door het ontbreken van of een defecte buitenafdichting in het metselwerk en/of via de vloer.
  • Optrekkend vocht, vocht trekt bij het ontbreken van een horizontale afdichting en/of slechte afdichting van het metselwerk via de capillairen naar boven.

Meer informatie over optrekkend vocht?

Recente projecten