Bouwschade door vocht

Water en zout veroorzaken de meeste schade aan gebouwen. Vochtig metselwerk bedreigt niet alleen de staat van gebouwen maar ook de gezondheid van de bewoners. Hygiënische belastingen als schimmelvorming kunnen zo ontstaan. Onder andere grote energieverliezen zijn het gevolg. Waar mensen wonen en werken moeten muren en kelders droog en dicht zijn. Afgezien van defecte waterleidingen, lekkage e.d. kan schade door vocht c.q. water het resultaat zijn van de volgende oorzaken:

  • Regen- en spatwaterbelasting: vocht dringt door het ontbreken van of een slechte afdichting door in het metselwerk.
  • Hygroscopisch vocht: zouten in muren hebben de eigenschap vocht uit de lucht en de omgeving op te nemen en dit in het bouwmateriaal op te slaan.
  • Condens: koude wanden en muren kunnen het gevolg zijn van een koudebrug.
  • Vanaf buiten indringend vocht: vocht kan naar binnen dringen door het ontbreken van of een defecte buitenafdichting in het metselwerk en/of vloer.
  • Optrekkend vocht: vocht trekt bij het ontbreken van een horizontale afdichting en/of slechte afdichting van het metselwerk via de capillairen naar boven.

Meer informatie over optrekkend vocht?

Recente projecten