Kelderafdichting

Voor 100% waterdichte kelders

Vocht en zouten zijn de oorzaak van nagenoeg alle soorten van schade aan gebouwen. De levensduur van uw woning of gebouw hangt af van een goede afdichting. Dit geldt voor gevels, funderingen maar met name kelders.

Vocht in de kelder leidt op ten duur tot aanzienlijke schade. Niet alleen het bouwmateriaal op zich wordt aangetast, maar er kunnen ook schimmels en micro-organismen ontstaan welke schadelijk zijn voor de gezondheid. Een van de belangrijkste voorwaarden voor een kwalitatief intact gebouw is een juiste afdichting en daarmee droge wanden en een droge vloer. Nagenoeg geen enkele andere onderneming is hierin zo breed georiënteerd en gespecialiseerd als Bescon. En hier profiteren klanten door heel Nederland van, en dat al meer dan 50 jaar.

De effectiviteit en bestendigheid van de afdichting hangt af van een deskundige planning en uitvoering. De verschillende kelderafdichtingsmethoden van Bescon kunnen ook worden toegepast daar waar de eisen hoger liggen zoals vaak het geval is bij oude gebouwen en monumenten. In samenwerking met keuringsinstituten heeft Bescon technieken ontwikkeld met betrekking tot duurzaamheid en toepasbaarheid die prestatie uniek zijn.

Water is de boosdoener

Water en zouten veroorzaken nagenoeg de meeste schade aan gebouwen en materialen. Zichtbare gevolgen zijn vochtaftekeningen van optrekkend vocht en aantasting van de structuur en de voegen, afzanden, grote schaalvorming, schimmelaantasting en volledige aantasting van het bouwmateriaal. Bovendien is vochtig metselwerk slecht voor de gezondheid. Schimmels ontstaan op vochtige ondergronden, in de regel in combinatie met een enorme storende geuroverlast.

      1. Regen- en spatwater
       Vocht dringt binnen als gevolg van het ontbreken van een defecte sokkel of fundamentafdichting van buitenaf in het metselwerk.
      2. Vocht
       In het metselwerk aanwezige zouten hebben de eigenschap om vocht vanuit de omgeving op te nemen en dit vocht vast te houden en op te slaan.
      3. Condens
       Koude wanden kunnen als gevolg van een koudebrug, nat metselwerk, de in de ruimte aanwezige luchtvochtigheid of waterdamp gaan condenseren.
      4. Vocht van buiten
       Vocht dringt naar binnen door middel van het ontbreken van een goede buitenafdichting, goed metselwerk of een slecht afgedichte vloer.
      5. Optrekkend vocht
       Vocht trekt als gevolg van een defecte of ontbrekende horizontale afdichting naar binnen. Door een defecte of ontbrekende buitenafdichting in het metselwerk stijgt capillair vocht naar boven.

Meer informatie over over uw kelder waterdicht maken?

Onze doelgerichte en deskundige analyse

Om een geschikt saneringsconcept te ontwikkelen moeten oorzaak en de omvang van de schade worden herkend, vastgesteld en gedocumenteerd. Er wordt voornamelijk gefocust op schadelijke zouten en vocht alsook bouwfysische randvoorwaarden. In samenhang met de specifieke voorwaarden van het object kunnen de renovatie en sanering worden gepland, ongeacht of het nu gaat om een kelder in een woning of een historische gewelfkelder.

De probleemgebieden

   1. Grondvocht is in de bodem als capillair gebonden water nagenoeg altijd aanwezig. Door capillaire krachten wordt het vocht opgenomen, zelfs tegen de zwaartekracht in. Grondvocht is de lichtste en een altijd aanwezige vorm van waterbelasting.
   2. Niet stuwend zakwater belast de afdichting op dezelfde manier als grondvocht. Wil men dit probleem duurzaam oplossen, dan zal er tegen de muren en de vloerzijkant een drainagesysteem aangebracht moeten worden.
   3. Tijdelijk stuwend zakwater oefent een hydrostatische op de afdichting uit. Als gevolg van een zeer moeilijk doorlatende grondsamenstelling kan het water onvoldoende snel worden afgevoerd naar het grondwater en stuwt zich van beneden naar boven op.
   4. Vanaf buitenaf drukkend water (grondwater) is voor de afdichting dezelfde belasting als tijdelijk stuwend zakwater. Doormiddel van onze speciale systemen past Bescon dit al tientallen jaren met succes toe als afdichting van dit probleem.

Downloads

Kelderafdichting

Recente projecten