Grondstabilisatie

Grondstabilisatie is letterlijk het verharden of stabiliseren van een slappe grondlaag door de bodem te injecteren. De grond wordt geinjecteerd met injectievloeistof waardoor er een verharde massa ontstaat. Het verharde grondpakket kan daarna dienen als fundering voor nieuwbouw en uitbouw.

Waarom laat u uw grond stabiliseren:

  • Versterken en verstijven van slappe rond voor funderingen en keermuren
  • Verminderen van verkeerstrillingen en beheersen van dijken
  • Voor het verlengen van funderingen
  • Voor bodemafsluiting bijvoorbeeld een waterdichte laag in een bouwput
  • Het tegengaan van verzakkingen van gebouwen, wegen of vloeren

Zo gaat grondstabilisatie door Bescon in zijn werk

Allereerst worden er gaten in de grond geboord. Via deze gaten kunnen de injectiebuizen of slangen in de grond worden gebracht. De injectieopeningen zijn afgedicht met rubberen manchetten tot de gewenste diepte en dosering. Bij grote hoeveelheden kan het doseren, mengen en verpompen gedaan worden vanuit geautomatiseerde units. Bij kleinere hoeveelheden ligt dit anders. Het stabiliseren van de grond is altijd trillingsvrij.

Injectiemiddelen

Er zijn verschillende soorten injectievloeistoffen die een bodem kunnen stabiliseren. Bijvoorbeeld harsen, cement, harde en zachte gels, betoniet en grout. Afhankelijk van de grondsoort en het toekomstig gebruik, maakt Bescon een keuze uit inectiemiddelen die een hard, zacht of flexibel eindproduct opleveren. De reactietijd van de injectiemiddelen kan worden ingesteld. Hierdoor werkt de vloeistof pas wanneer deze in de grond is getreden. Door gebruik te maken van de juiste apparatuur kan tot op grote diepte worden gestabiliseerd.

Injectie met waterglas is milieutechnisch verantwoord

Waterglas is van natuurlijke oorsprong, het is namelijk natriumsilicaat. De door ons toegepaste harder voldoet aan het bouwbesluit en mag worden toegepast in waterwingebieden en andere kwetsbare natuurgebieden. De waterglasinjecties zijn in milieutechnisch opzicht volledig verantwoord.

Het resultaat van constructieve grondinjecties is duurzaam

Het effect van onze injecties wordt voor 45 jaar gegarandeerd, maar de levensduur zal in de praktijk waarschijnlijk nog langer zijn. Er zijn nauwelijks methoden te bedenken die een duurzamer herstel bewerkstelligen.

De duur van de behandeling

Meestal duurt de behandeling niet meer dan 1 of 2 werkdagen. Het gehele proces is trillingsvrij en geruisarm. Het pand hoeft niet ontruimd te worden en kan gedurende het bouwproces in gebruik blijven. Bewoners of gebruikers van het te behandelen pand ondervinden geen enkele last van de werkzaamheden.

Grondonderzoek

Voorafgaand grondonderzoek is noodzakelijk omdat anders het resultaat van de behandeling onzeker is. De grond moet voor ons injecteerbaar zijn, dat wil zeggen: bestaan uit zand of heel fijn grind. In het belang van de opdrachtgever willen we zoveel mogelijk garanties voor een goed eindresultaat. Bescon is vertrouwd met de geologische kaart van Nederland.  In de praktijk zal bijna altijd blijken dat een door ons geadviseerd grondonderzoek aan zal tonen dat wij het draagvermogen van uw fundering kunnen verbeteren.

Herstel van de constructie

Als er scheuren in muren moeten worden opgevuld of ander onderhoud gepleegd, dan kan dat meteen na onze ingreep. Wilt u de fundering extra belasten, door een nieuwe opbouw of andere bouwkundige verandering, wacht dan 1 of 2 weken tot de ondergrond voldoende is uitgehard.

Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan

Na een zorgvuldige analyse van de situatie maakt Bescon een advies op maat. Door onze brede kennis van onder andere bouwkundige constructies zoals kelders, bouwmaterialen en vochtbestrijding bereiken onze ervaren medewerkers een betrouwbaar resultaat. Neem gerust contact met ons op.

Recente projecten