Zwambestrijding

Zwambestrijding voor een onaangetaste omgeving!

Bescon helpt u bij:

 • Het bestrijden van huiszwam
 • Het verwijderen van aangetaste en besmette delen
 • Isoleren van de bodem

Bescon biedt u:

 • Gediplomeerde werknemers
 • 15 jaar garantie mits Isodro is aangebracht. Anders 5 jaar garantie.
 • Een onaangetaste omgeving, vrij van huiszwam

Het stappenplan voor de bestrijding van huiszwam

Om (huis) zwam effectief te bestrijden, wordt er met een vierstappenplan gewerkt:

 • Een nauwkeurige inspectie door een gediplomeerde zwaminspecteur die u met behulp van de juiste apparatuur en op basis van waarnemingen en foto’s een duidelijk beeld kan geven van de aard en mate van besmetting of schade.
 • Het zorgvuldig verwijderen van aangetaste en besmette houten delen, besmette grond en afvalmateriaal in de kruipruimte.
 • Het behandelen van besmette muren, grond en overige houten delen. Dit is alleen toegestaan met door de overheid goedgekeurde middelen, voorzien van een toelatingsnummer.
 • Na de zwambestrijding is het mogelijk om verschillende herstelsystemen toe te passen. Diverse methoden worden genoemd onder zwamsanering.

Kelder aardbevingsschade?

Bel Bescon: 0800-258-0000
Schade aan:

 • Kelders
 • Kruipruimtes
 • Funderingen
 • Tunnels
 • Houtconstructies
 • Betonvloeren

Onze lopende projecten

 • Bescon maakt op dit moment kelders waterdicht in Amsterdam
 • Op dit moment worden 24 kelders afgedicht in Utrecht
 • Bescon maakt op dit moment 12 kelders waterdicht in Groningen
 • Bescon maakt nu 140 woningen zwamvrij in Amsterdam
 • Bescon voert op dit moment optrekkend vochtbestrijdingen uit in Hilversum, Bussum en Amsterdam

Zwamaantasting

De overheid stelt strenge eisen aan zwambestrijding. Het bestrijden van zwammen dient niet alleen adequaat te gebeuren, de impact op de leefomgeving dient ook minimaal te zijn. Daarom heeft de overheid het strafbaar gesteld om zonder een door haar verstrekt diploma gebouwen te behandelen tegen zwam.

Bescon is een door de overheid gediplomeerde zwambestrijdingspecialist, die de veiligheid van mens, dier en milieu zeer serieus neemt. Bij Bescon worden alleen middelen gebruikt die bij zwambestrijding zijn toegestaan, zodat het leefmilieu goed beschermd wordt.

Aantasting door zwam

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van zwamaantastingen.

Huiszwam inspectie

Zwamaantasting wordt veelal veroorzaakt door een combinatie van factoren, zoals luchtvochtigheid, lekkage, optrekkend vocht, ventilatiegebrek, dode hoeken in de kruipruimte, organisch restafval op een vochtige grondslag, vochtigheid in de balken- en vloerenlaag en condensatie.

Hout

Hout bestaat uit drie belangrijke componenten:

 • Cellulose
 • Hemicecellulose
 • Lignine

Bovenstaande componenten zijn de “lijm” in het hout, ofwel het cement tussen de stenen. Hout bevat bovendien altijd een zekere hoeveelheid vocht. Dit vocht zit stevig gebonden in celwanden als een dunne laag tussen de celluloselagen. Bewerkt hout dat goed is gedroogd heeft een absolute vochtigheid van 15% tot 18%. Hout neemt in de praktijk voortdurend vocht op en staat weer vocht af, afhankelijk van omgevingstemperatuur en relatieve vochtigheid. Ontdek hier alles over huiszwam, wat is huiszwam, zwamsanering, zwambehandelingsmethoden en zwamvrijverklaring.

Houtrotproces

Door de zwam worden twee belangrijke houtcomponenten, cellulose en hemicellulose, aangetast. De hyfen van de zwam dringen het hout binnen en scheiden allerlei enzymen uit. Met behulp van deze enzymen worden cellulose en hemicellulose omgezet in kooldioxide en water, waarbij energie vrijkomt. Hout wordt gevoelig voor besmetting door de huiszwam vanaf een absolute houtvochtigheid van 20%. De huiszwam vormt hiermee een uitzondering ten opzichte van andere zwammen. De meeste zwammen hebben een voorkeur voor een houtvochtigheid tussen de 25% en 35%.

Er zijn drie soorten houtrot te onderscheiden:

 • Wit
 • Bruin
 • Zacht

Bij witrot worden de cellulose en de hemicellulose tegelijk met de lignine aangetast. Vervolgens verbleekt het hout en krijgt een vezelige structuur.
Bij bruinrot wordt de cellulose in het hout afgebroken. Hout dat ernstig is aangetast door bruinrot, laat zich gemakkelijk tot poeder wrijven.

Het zwamaantasting proces

Het vruchtlichaam van de zwam produceert sporen die zich verplaatsen door luchtstromingen, insecten en transport van goederen. De sporen zijn bolvormige deeltjes die met het blote oog niet waarneembaar zijn. Als de sporen op een voor schimmelgroei gunstige plaats terechtkomen, gaan ze kiemen en begint de levenscyclus weer opnieuw.

Klachten over zwambesmetting in Nederland betreffen voornamelijk de huiszwam (Serpula lacrymans, figuur 1) en de kelderzwam (Coniophora puteana, figuur 2). Hoewel beide schimmelsoorten hout in woningen en andere gebouwen aantasten is de huiszwam de meest gevreesde, omdat deze de grootste materiële en financiële schade veroorzaakt.

Heeft u last van zwamaantasting of twijfelt u hierover? Schakel ons dan in. Bescon voert zwaminspecties uit in heel Nederland. Wij inspecteren:

 • Of er sprake is van zwamaantasting of -besmetting
 • Met welke soort zwam u te maken heeft
 • Waar de zwammen aanwezig zijn en in welke stadia ze zijn
 • Hoe groot de besmetting en de schade is
 • Wat de oorzaken zijn
 • Welke maatregelen er genomen moeten worden om herbesmetting in de toekomst te voorkomen
 • Welke middelen er ingezet moeten worden om de zwam te bestrijden

Zwamsanering

Bescon kan de zwamsanering voor u uitvoeren van sloop tot het complete herstel. Dat wil zeggen dat wij, na de bestrijding van de zwam en de sloop van door zwam aangetaste materialen, het volgende voor u kunnen doen:

 • Nieuwe houten vloeren aanbrengen, inclusief ISODRO kruipruimte-isolatie.
 • Betonnen vloeren (broodjesvloeren) aanbrengen, inclusief afwerking en isolatie.
 • Schuimbetonvloeren aanbrengen, inclusief afwerking.
 • Herstel met of A. het S.L. Combinatievloersysteem, zowel “nat”- systeem als “droog”-systeem of B. Combifor vloersysteem.
 • Plaatselijk herstel van bovenaf.
 • Plaatselijk herstel van onder uit de kruipruimte.
 • Constructief houtherstel.

Onderdeel van zwamsanering is het injecteren van muren met een speciale vloeistof. Soms zijn de muren echter te nat hiervoor en zullen de muren eerst gedroogd moeten worden. Door middel van het drogingsproces sterven de zwamdraden. De methode wordt ook gebruikt bij het bestrijden van optrekkend grondvocht.

Methodes vloerherstel

Het laatste onderdeel van de zwamsanering is het herstellen van de vloer. Bescon heeft voor elke situatie een oplossing. Wij leveren maatwerk. Door deze aanpak kunnen wij elke vloer herstellen. Hieronder vindt u onze methodes:

Methode 1: Traditioneel houten vloerherstel en optioneel Isodro kruipruimte isolatie

 • Een door zwam aangetaste woning
 • Zwam aantasting op metselwerk
 • Vruchtlichaam met miljarden sporen
 • Na de sloop van de oude vloer. Het aanbrengen van een nieuwe houten balklaag op dpc folie in de muur
 • Houten vloerplaten leggen
 • Houten vloerplaten met Isodro kruipruimte isolatie en 10 jaar garantie

Methode 2: vloerherstel met broodjeligger betonvloer afgewerkt met een cementdekvloer en optionele vloerverwarming

 • Zwamschade van onder de vloer gezien
 • Sloopwerk van een door zwam aangetaste vloer
 • Geïsoleerde broodje ligger vloer
 • Geïsoleerde broodje liggervloer met wapening
 • Storten van de betonvloer
 • Betonvloer in de woning

Methode 3: Vloerherstel met schuimbeton afgewerkt met een cementdekvloer en optionele vloerverwarming

 • Huiszwam in een woning, de gehele vloer en balken laag was aangetast
 • Nadat de door zwam aangetaste vloer is gesloopt, worden voorbereidingen getroffen voor een schuimbetonvloer
 • Het aanbrengen van schuimbeton
 • De schuimbeton installatie
 • Verdelen van het schuimbeton
 • Een isolerende schuimbeton vloer. Op de schuimbeton vloer komt nog een gewapende cement dekvloer

Methode 4: vloerherstel met A. het SL combinatievloersysteem zowel “nat”-systeem als “droog”-systeem of B. Combifor vloersysteem

A. Naast de traditionele vloerherstel methoden is er nu ook een veel lichtere toepassing mogelijk, namelijk de SL Combinatievloer. Deze SL Combinatievloer is toepasbaar, zowel in het nat systeem als in het droge systeem.

 • In een “nat”-systeem wordt de vloer samengesteld uit een stalen ligger, EPS-vulelementen, een wapeningsnet en natte beton.
 • In geval van een “droog”-systeem bestaat de vloer uit een stalen ligger, EPS-vulelementen, EPS-platen, damp remmende folie en underlayment.
 • De speciaal ontwikkelde stalen ligger is gevuld met een isolerende kern en weeg slechts 5 kg/m1. Door het lichte gewicht is deze ligger eenvoudig (en door één persoon) te hanteren en daarmee ideaal in bestaande situaties met weinig ruimte om te manoeuvreren of op moeilijk bereikbare bouwlocaties. Denk hierbij aan het verwerken binnen in een bestaande woning of aan de achterzijde van een woning in geval van een aanbouw.
 • Bijkomend voordeel is dat de stalen ligger exact dezelfde vorm en afmeting heeft als de betonnen ligger, waardoor de EPS-vulelementen ook in de SL Combinatievloer toepasbaar zijn. De EPS-vulelementen zijn ook makkelijk hanteerbaar.

B. Combifor is de perfecte systeemvloer die zich aanpast aan elke renovatie. Combifor is een gepatenteerd systeem dat bestaat uit speciale stalen liggers, thermostrips en Duofor zwaluwstaartplaten. De Combifor profielen kunnen tot 1200 mm op elke gewenste tussenafstand in de muur of haakbeugel worden opgelegd. De systeemvloer voldoet aan de Europese normen, het nieuwe bouwbesluit en is volledig KOMO gecertificeerd.

Methode 5: Plaatselijk herstel van bovenaf

Bescon voert ook plaatselijk herstelwerkzaamheden uit omdat het niet altijd noodzakelijk is de gehele vloer te vervangen.

 • Verwijderen van aangetaste delen
 • Verwijderen bouwafval en puin onder de vloer
 • Plaatselijk met zwam besmette grond afgraven
 • Plaatselijke injectie in muren, fundament en spouw
 • Volledige zwambestrijding op muren en grond
 • Volledige zwambestrijding van overige houten delen
 • Aanlassen van houten constructies met behulp van hout en/of epoxy
 • Behandelen tegen optrekkend vocht
 • Houten vloerbalken leggen op DPC-folie
 • Aanbrengen ISODRO kruipruimte-isolatiechips
 • Afwerken vloeren
 • Opruimen en stofzuigen

Methode 6: Plaatselijk herstel vanuit de kruipruimte

Tevens bestaat ook de mogelijkheid, indien er voldoende ruimte onder de vloer is, om aangetaste balken vanuit de kruipruimte te herstellen. Dit kan zeer kostenbesparend zijn.

Methode 7: Constructief houtherstel met gewapende Epoxykunstharsmethode

Van deze balk is het door zwam aangetaste rotte deel afgezaagd. (Zie onderstaande afbeelding) De balk is aangegoten met epoxy kunststofhars. In de balk zijn fiberglas ankers geboord ter versterking. Er hoeft nu alleen nog maar geschilderd te worden.
Een zeer groot voordeel van deze reparatie is dat het kunststof deel in de muur niet kan rotten. Deze methode wordt veel toegepast in kerken, kastelen, molens en oude historische gebouwen en bij keldervloeren.

ISODRO

ISODRO kruipruimte-isolatiechips zijn een prima oplossing om vloeren te beschermen tegen vocht. De bovenliggende vloer wordt droog en dus warmer. ISODRO kruipruimte-isolatiechips zijn goedgekeurd door TNO en zorgen voor:

 • Een droge vloer
 • Minder vocht in de kruipruimte
 • Een enorme warmtebesparing en dus kostenreductie
 • Een aangenamer woon- en leefklimaat

Contact zwambestrijding

Naam*
Adres*
Postcode
Woonplaats
E-mailadres*
Telefoonnummer*
Onderwerp
Upload een bestand
Uw bericht*

Recente projecten