Kelder verdiepen

Kelder of souterrain verdiepen

Bij veel oude kelders ligt een gemetselde vloer (vlijlaag) waarover een cement deklaag is aangebracht, vaak met tegels of plavuizen. Het verwijderen van deze lagen geeft al extra stahoogte in de kelder. Wij kunnen daarnaast ook nog de kelder verder uitdiepen door deze lagen te verwijderen door de zandlaag weg te zuigen of af te graven tot aan de onderzijde van het fundament. De kelder wordt aan de binnenzijde gestut om verzakking uit te sluiten. Daarna wordt de zandlaag machinaal weggezogen. Het ontgraven van onder het fundament is ook nog een mogelijkheid. Echter dit is een grote ingreep waarbij Bescon altijd een constructeur inschakelt die een constructieve berekening maakt.

Kelder verdiepen

Als uw huis over een kelder beschikt kunt u van geluk spreken. Omdat extra ruimte in een huis steeds belangrijker wordt, kunt u overwegen uw kelder te laten verdiepen. Als u hiertoe besluit zal de fundering van uw huis onderzocht moeten worden om te bepalen of verdieping van uw kelder mogelijk is. Indien uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is uw kelder te verdiepen, zullen er maatregelen worden genomen om uw kelder te beschermen tegen grondwater, vocht en zouten.

Bekijk hier ons project: Kelder verdiepen en afdichten in Deventer.

Maak van uw kelder een waardevolle ruimte

Door uw kelder te verdiepen en af te werken kunt u van deze vaak vergeten en ongebruikte ruimte een waardevolle toevoeging aan uw huis maken. Er zijn vele mogelijkheden om van uw kelder te genieten. Maak er bijvoorbeeld een hobbyruimte van, een speelkamer, een wijnkelder of zelfs een wellnessruimte. Door uw kelder als extra ruimte bij uw woning te betrekken kunt u de waarde van uw huis verhogen.

Wilt u uw kelder vergroten of verdiepen? Neem contact op met Bescon via telefoonnummer 0800 258 0000 of mail naar info@bescon.nl

Grondwaterstand

In Nederland is er een groot verschil in grondwaterstand. Het kan variëren van 60cm diep tot 25m diep. Deze grondwaterstand is van belang als u uw kelder wilt laten verdiepen. In gebieden met een lage grondwaterstand kan er gegraven worden zonder extra maatregelen. Als uw woning in een gebied staat met een hoge grondwaterstand gebruiken we bronbemaling om grondwater aan de bodem te onttrekken. Hierdoor wordt de grondwaterstand verlaagd.

Fundering

Bij het verdiepen van een kelder is het belangrijk om te bepalen op welk type fundering het huis staat. De fundering draagt de woning en door middel van proefboringen kan worden vastgesteld op welke diepte de draagkrachtige grond zich bevindt.

Fundering op staal

Een fundering op staal is een fundering die bestaat uit stroken van beton op zand. Als een kelder wordt verdiept, wordt er tussen deze betonnen stroken gegraven. Verticaal naar beneden graven kan niet omdat het zand dan onder de stroken verdwijnt.

Fundering op palen

Een fundering op palen is een fundering die bestaat uit een verbindingsbalk op palen en wordt toegepast wanneer de draagkrachtige grond diep is gelegen.

Uitgraven van kruipruimtes

Wanneer u uw kruipruimte wilt laten uitgraven of leegzuigen kunt u terecht bij Bescon. Wij zuigen en/of blazen waar nodig zand, grond of schelpen in en uit de kruipruimte. Dit kan tot een afstand van 130m. Materialen zoals steenpuin kunnen wij tot een diameter van 250mm doorsnee uit kruipruimtes en moeilijk bereikbare plaatsen zuigen.

Grondverbetering

Grondverbetering kan gerealiseerd worden door het samendrukken van de slappe grondlagen, meestal van veen of klei, om het draagvermogen te verbeteren. Ook kan de niet-draagkrachtige grond vervangen worden door zand.

Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan

Na een zorgvuldige analyse van de situatie maakt Bescon een behorend advies. Door onze brede kennis van andere bouwkundige constructies zoals kelders, bouwmaterialen en vochtbestrijding bereiken onze ervaren medewerkers een betrouwbaar resultaat.

Neem contact op met Bescon via telefoonnummer 0800 258 0000 of mail naar info@bescon.nl

Recente projecten