Kelder verdiepen

In veel oude kelders ligt een gemetselde vloer (vlijlaag), waarover een cement deklaag is aangebracht, vaak met tegels of plavuizen. Het verwijderen van deze lagen geeft al extra stahoogte in de kelder.

Bescon kan uw kelder verdiepen door deze lagen te verwijderen. Dit doen we door de zandlaag weg te zuigen of af te graven tot aan de onderzijde van het fundament. De kelder stutten we aan de binnenzijde om verzakking te voorkomen. Daarna zuigen we de zandlaag machinaal weg.

Het ontgraven van onder het fundament is ook nog een mogelijkheid. Dit is echter is een grote ingreep waarbij Bescon altijd een constructeur inschakelt die een constructieve berekening maakt.

Bestaande kelder of souterrain uitbreiden

Als u over een kelder beschikt, mag u van geluk spreken. Omdat extra ruimte in een huis steeds belangrijker wordt, kunt u overwegen uw kelder te laten verdiepen. Als u hiertoe besluit zullen we allereerst de fundering van uw huis moeten onderzoeken om te bepalen of een verdieping van uw kelder mogelijk is.

Indien uit het onderzoek blijkt dat het mogelijk is uw kelder te verdiepen, stellen we een plan op. Bij de werkzaamheden treffen we ook maatregelen om uw kelder te beschermen tegen grondwater, vocht en zouten.

Bekijk hier ons project: Kelder verdiepen en afdichten in Deventer.

Maak van uw kelder een waardevolle ruimte

Door uw kelder of kruipruimte uit te breiden en af te werken, maakt u van deze vaak vergeten en ongebruikte ruimte een waardevolle toevoeging aan uw huis. Er zijn vele mogelijkheden om van uw kelder te genieten.

Maak er bijvoorbeeld een hobbyruimte van, een speelkamer, een wijnkelder of zelfs een wellnessruimte. Door uw kelder als extra ruimte bij uw woning te betrekken, verhoogt u de waarde van uw huis.

Laat uw bestaande kelder of kruipruimte uitbreiden en neem contact op met Bescon via telefoonnummer 0800 258 0000 of mail naar info@bescon.nl.

Grondwaterstand

In Nederland is er een groot verschil in grondwaterstand. Het kan variëren van 60cm diep tot 25m diep. Deze grondwaterstand is van belang als u uw kelder wilt laten verdiepen. In gebieden met een lage grondwaterstand kan er gegraven worden zonder extra maatregelen.

Als uw woning in een gebied staat met een hoge grondwaterstand, gebruiken we bronbemaling om grondwater aan de bodem te onttrekken. Hierdoor wordt de grondwaterstand verlaagd.

De fundering is belangrijk bij een uitbreiding

Bij het verdiepen van een kelder is het belangrijk om te bepalen op welk type fundering het huis staat. De fundering draagt de woning en door middel van proefboringen stellen we vast op welke diepte de draagkrachtige grond zich bevindt.

Fundering op staal

Een fundering op staal is een fundering die bestaat uit stroken van beton op zand. Als we een kelder met fundering op staal verdiepen, graven we tussen deze betonnen stroken in. Verticaal naar beneden graven kan niet, omdat het zand dan onder de stroken verdwijnt.

Fundering op palen

Een fundering op palen is een fundering die bestaat uit een verbindingsbalk op palen en wordt toegepast wanneer de draagkrachtige grond diep gelegen is.

Een kelder in de kruipruimte maken

Wanneer u uw kruipruimte wilt laten uitgraven of leegzuigen tot een kelder, kunt u terecht bij Bescon. We zuigen of blazen waar nodig zand, grond of schelpen uit de kruipruimte. Dit doen we tot een afstand van 130m. Materialen zoals steenpuin kunnen we tot een diameter van 25cm doorsnee uit kruipruimtes en moeilijk bereikbare plaatsen zuigen.

Grondverbetering

Grondverbetering realiseren we door het samendrukken van de slappe grondlagen, meestal van veen of klei, om het draagvermogen te verbeteren. Ook kunnen we de niet-draagkrachtige grond vervangen door zand.

Kelder laten verdiepen? Vraag een inspectie aan!

Vraag gerust een inspectie aan. We komen dan bij u langs om uw kelder te onderzoeken en de mogelijkheden rondom de verdieping of uitbreiding vast te stellen.

Na een zorgvuldige analyse van de situatie maakt Bescon een passend advies. Door onze brede kennis van bouwkundige constructies, zoals kelders, bouwmaterialen en vochtbestrijding, kunt u bij ons altijd rekenen op een betrouwbaar resultaat.

Recente projecten