Oorzaken kelderlekkage

Om een kelder waterdicht te maken is het belangrijk om de oorzaken van de kelderlekkage te achterhalen. Een lekkende kelder is onbruikbaar voor bijvoorbeeld de opslag van spullen en dat leidt vaak tot ergernis en overlast. Er ontstaat een muffe en vochtige lucht en op den duur komt schimmelvorming voor. Naast deze nadelen heeft een kelderlekkage nadelige gevolgen voor uw energiekosten en gezondheid. Kom er daarom zo snel mogelijk achter wat de oorzaak is van de kelderlekkage en laat uw kelder waterdicht maken. Mogelijke oorzaken van een lekke kelder zijn:

  • Een grote hoeveelheid regen en een hoge grondwaterstand
  • Constructiefouten
  • Slechte conditie van het metselwerk
  • Poreuze kelderwanden
  • Scheurvorming
  • Slechte verbinding wand en vloer (kim)
  • Omgevingsfactoren

Een grote hoeveelheid regen en een hoge grondwaterstand

Door veel regen en een hoge grondwaterstand bestaat het risico dat de riolering de grote hoeveelheid water niet meer aankan. Een gevolg hiervan is dat uw kelder onder water kan lopen. In dat geval is het belangrijk dat uw afvoer niet verstopt is. Controleer de afvoer dan ook regelmatig. Op de hoeveelheid regen en de grondwaterstand heeft u geen invloed. Waar u wel invloed op heeft, is het preventief dichtmaken van uw kelder. Door uw kelder waterdicht te maken is deze bestand tegen een grote hoeveelheid water en voorkomt u lekkages.

Constructiefouten

Helaas komen er vaak constructiefouten voor bij het bouwen van kelders. Door haastig te werk te gaan en door een gebrek aan kennis worden er veel fouten gemaakt bij de bouw van een kelder. De verkeerde keuze van het bouwmateriaal, bijvoorbeeld kalkzandsteen, voor de constructie van uw kelder is ook regelmatig een oorzaak voor lekkage. Mocht er een lek zijn in uw kelder of u wilt een lekkage voor zijn, dan raden we u aan om uw kelder waterdicht te maken. Bescon heeft een unieke methode om uw lekke kelder waterdicht te maken.

Slechte conditie van het voegwerk

Na verloop van tijd slijten bouwmaterialen en zijn ze minder stevig. Bij een slechte conditie van het bouwmateriaal is er een grotere kans op lekkages in uw kelder. Lekkages die hierbij voorkomen, zijn kimlekkage, vloerlekkage, wandlekkage en doorvoerlekkage. Om lekkage te voorkomen is het belangrijk om preventief uw kelder af te dichten.

Poreuze kelderwanden

Bij oudere kelders is het mogelijk dat er na verloop van tijd poreuze wanden ontstaan. Bij poreusheid van de kelderwanden ontstaat er eerder een wandlekkage, aangezien wanden sneller last krijgen van doorslaand en optrekkend vocht. Voorkom een kelderlekkage en laat uw kelder waterdicht maken door middel van een van onze kelder afdichtingsmethoden.

Scheurvorming in de kelder

U heeft een grotere kans op een kelderlekkage wanneer er sprake is van scheurvorming op de muren of op de vloer in uw kelder. Een lekkage op uw vloer of muur kan door verschillende oorzaken ontstaan. Als het een betonnen kelder betreft kunnen er bijvoorbeeld fouten zijn gemaakt tijdens het storten van het beton. Een verkeerd drogingsproces, scheurvorming en de aansluitnaden van het beton kunnen ook een oorzaak zijn. Daarnaast kunnen grindnesten in uw betonnen kelderwand of vloer voor zwakke plekken zorgen waar vocht doorheen kan komen. Door wisselende temperaturen kan beton krimpen en weer uitzetten. Dit zijn allemaal mogelijke oorzaken voor een lekkage in de kelder. Als het een gemetselde kelder betreft zijn verzakking, trilling en  verbouwing mogelijke oorzaken van scheurvorming. Voor meer informatie neemt u contact met ons op of vraagt u gelijk een inspectie aan. Bij deze inspectie onderzoeken onze specialisten uw kelder.

Slechte verbinding wand met vloer (lekkage aan de kim)

Een slechte aansluiting van uw kelderwand met de keldervloer kan zorgen voor een lekkage. Door de jaren heen kan de aansluiting van de wand en de vloer verzwakt raken. De zwakke plekken laten vocht in de kelder door en vervolgens heeft u wateroverlast in de kelder. Voorkom kelderlekkage: maak direct een afspraak en laat uw kelder afdichten.

Omgevingsfactoren die invloed hebben op een lekke kelder

Factoren waar u geen invloed op heeft zijn ook vaak de oorzaak van een kelderlekkage. Hierbij kunt u denken aan werkzaamheden aan de straat of het riool, wisseling in het waterpeil, aardbevingen, ontgraven van de tuin, verbouwingen in en aan huis of in de directe omgeving van de kelder of trillingen door andere werkzaamheden in de buurt. In stedelijke gebieden wordt met enige regelmaat de riolering verbeterd, aangepast of zelfs vernieuwd. Een oude riolering voerde het regenwater vaak mee of dit gebeurde door de poreusheid van deze riolering. Na vernieuwing van een rioolsysteem kan het regenwater vaak niet meer door de riolering worden afgevoerd en blijft het water in de grond zitten. Dit water komt vervolgens in de kelders terecht doordat de kelderwanden lek zijn. Voorkom lekkage aan uw kelder en laat deze nu waterdicht maken.

Belangrijk: ventileer uw kelder

Een slechte ventilatie is eigenlijk geen oorzaak van een lekkage in de kelder, maar is wel een essentieel onderdeel voor een droge kelder. Met een slechte ventilatie ontstaat er condens in de kelder. Condens kan door de slechte ventilatie de kelder niet verlaten, wat leidt tot vochtplekken en schimmelplekken op de muren. Uiteindelijk kan dit resulteren in een grote zwamplaag. Dit is slecht voor zowel de staat van de muren als voor uw eigen gezondheid. Door uw kelder goed te ventileren, bent u zwam en schimmel- en vochtplekken voor.

Uw kelder waterdicht maken

Waar mensen wonen en werken moeten muren, vloeren en plafonds droog en dicht zijn. Ook bij andere bouwwerken onder het maaiveld zoals parkeergarages, zwembaden, tunnels, rioleringen, ondergrondse overwelvingen bestaat er grote belasting door druk van de bodemgrond en water. De Bescon afdichtingssystemen zijn hiertegen bestand. Bescon zorgt voor een deugdelijke afdichting en zekerheid tot op het hoogste niveau.

Bent u geïnteresseerd om uw kelder vrijblijvend te laten onderzoeken door onze specialisten? Vraag een inspectie aan en wees een kelderlekkage voor. Wanneer u vragen heeft of meer informatie wilt, neemt u dan contact met ons op door te bellen naar 0800 258 0000 of een e-mail te sturen naar info@becon.nl.

Recente projecten