Referentielijst

Referentielijst van de door Bescon uitgevoerde werken


Vochttechnieken

 • Douwe Egberts Kampen
 • Nieuwbouw Eemscentrale, Eemshaven
 • Woningstichting Acantus, Veendam
 • Chr. Woningstichting Patrimonium
 • Hanzewonen Deventer
 • Goudkantoor, Groningen
 • Parkeergarage Maagjes Bolwerk, Zwolle
 • Parkeerkelder Westerhaven, Groningen
 • Gemeentehuis Appingedam
 • Martiniziekenhuis Groningen, lok. Van Ketwich
 • Martiniziekenhuis Groningen, lok. Van Swieten
 • 473 Privéwoningen in de 3 noordelijke provincies
 • 250 Privéwoningen in de provincie Overijssel
 • ING bank, Leek
 • Sportkomplex ‘De Scheg’, Deventer
 • Euroborg, Groningen

Houtwormbestrijding

 • Molenstichting Fivelingo
 • 160 woningen Bouwcombinatie G4 te Groningen
 • Diverse woningen en objecten particulier bezit
 • Diverse woningen en objecten voor diverse woningbouwverenigingen

Zwambestrijding

 • 160 woningen Bouwcombinatie G4 te Groningen
 • Vogelwachtershuisje Rottumerplaat, Staatsbosbeheer
 • Diverse woningen en objecten particulier bezit
 • Diverse woningen en objecten voor diverse woningbouwverenigingen

Recente projecten