Juridisch geschil zwamschade

Bijna 20 procent van de woningen in Nederlandse is te vochtig. Deze woningen worden tot risico woningen gerekend. Dit komt door de vergrote grote kans op zwamgroei en de gevolgen daarvan op de gezondheid. Vaak weten mensen niet bij wie ze met hun klachten terecht kunnen. En bij wie ze  terecht kunnen over handelen bij juridische geschillen over oorzaak en schuldvraag. In veel gevallen realiseert men zich te weinig dat aantasting door huiszwam zeer ingrijpende gevolgen kan hebben. Renovatie gaat bijna altijd gepaard gaat met sloopwerk en bestrijding met chemische middelen.

Zwamschade in huur- of koopwoning

Huurwoning

Heeft u een huurwoning? Dan is de verhuurder verplicht bij de verhuur van een woning deze "in goede staat van onderhoud" aan de huurder ter beschikking te stellen. De verhuurder moet alle noodzakelijke reparaties uitvoeren. De kleine dagelijkse reparaties zijn voor rekening van de huurder. De verplichting van de huurder is het gehuurde in goede staat van onderhoud te houden. Ook is de huurder verantwoordelijk voor het opmerken van problemen en medewerking te verlenen voor de oplossing van het probleem. Wanneer er vochtproblemen zijn ontstaan die samenhangen met de bouw van de woning is de verhuurder verplicht om te verhelpen of te voorkomen.

Koopwoning

Als het een bouwkundige oorzaak betreft voor uw huidige vochtproblemen en/of zwamprobleem dan kan u tot 5 jaar na de koop van de woning de verkopende partij of de aannemer aansprakelijk stellen. Dit doet u door de verkopende partij en/of de aannemer een aangetekende brief te sturen met de klacht plus het verzoek binnen een bepaalde tijd te reageren. Gebeurd dit niet dan kunt u het beste juridisch advies inwinnen of een advocaat in de hand nemen. De verkoper moet namelijk het bewijs leveren dat de vochtproblemen niet door de woningconstructie zijn veroorzaakt.

Wilt u meer informatie? Bel dan gerust naar 0800-258-0000

Recente projecten