Schimmelsanering

Geen schimmel meer op muren in woningen en gebouwen door optrekkend vocht.

De oorzaak van schimmelvorming op de wanden is een te hoog vochtgehalte in de woning door optrekkend vocht of opstijgend vocht. Natte muren zijn het gevolg van optrekkend vocht. Ook is onvoldoende isolatie bij woningen vaak de oorzaak van schimmelvorming op wanden en plafonds.

Bij de renovatie van gebouwen worden vaak nieuwe ramen en deuren aangebracht zonder dat de wanden zelf voldoende worden geïsoleerd. Er wordt te weinig gekeken naar ventilatie en circulatie. Dat kan er toe leiden dat de vochtigheid in de woning of bedrijfspand , met name van en op de wanden, stijgt. Vervolgens gaat dit als voedingsbodem dienen voor schimmels. De meeste schimmels hebben een luchtvochtigheid van 70 procent nodig om te groeien. Bouwtechnische fouten in woningen en gebouwen verantwoordelijk voor schimmelvorming. Ook bepaald bewonersgedrag kan ertoe leiden dat er schimmelvorming ontstaat. Hieronder vindt u een aantal situaties waar schimmelvorming kan ontstaan.

 • Natte muren of vochtige muren door middel van optrekkend vocht
 • Slecht functionerende afdichtingen
 • Hoge luchtvochtigheid in de woning of bedrijfspand
 • Slechte ventilatie en onvoldoende circulatie
 • Te koude woning
 • Onvoldoende isolatie
 • Koudebrug
 • Condensvorming op de binnenwand
 • Renovatie van de woning
 • Vocht in het bouwmateriaal

De Bescon schimmel- bestrijdingssystemen zijn uitermate geschikt. Het Bescon schimmelsysteem verhoogt met zijn warmte-isolerende eigenschappen de temperatuur van de binnenwanden. Hierdoor wordt de hoge relatieve luchtvochtigheid vlakbij de wanden verlaagd en daarmee de sporen- en kiemvorming op vochtige plekken, ook daar waar nog geen sprake is van het dauwpunt, verhinderd. Ons systeem is watervast en kan veel vocht opnemen. Ons systeem is dampopen, capillairactief, versnelt de droging van vochtige muren en heeft een heel laag warmtegeleidingscoëfficiënt. Onze schimmel- bestrijdingssystemen hebben dus warmte-isolerende eigenschappen.

De Bescon schimmel- saneersystemen zijn niet alleen de toekomstige probleemoplosser voor woningen met schimmelproblemen, deze techniek is ook ideaal daar waar hygiëne en gezondheid van belang zijn. De voordelen van Bescon schimmel- saneersystemen zijn:

 • Resistent tegen schimmels
 • Anticondenseffect
 • Verbeterd de hygiëne
 • Dampopen
 • Niet belastend voor het milieu of uw gezondheid
 • Geen uitdamping van gevaarlijke schadelijke stoffen
 • Reukarm

Schimmel in woning

Micro-organismen zoals schimmels en bacteriën zijn overal aanwezig en een belangrijk onderdeel van ons milieu. Ze zijn echter waarneembaar als schimmel aantasting op wanden dan leidt dit al snel tot ergernis en problemen. Zoekt u een oplossing voor uw schimmelprobleem in uw woning of bedrijfspand? Maak een afspraak met een van onze mensen en wij helpen u graag bij het oplossen en herstellen van vocht- en schimmelschade.

Recente projecten