Wat is huiszwam

De hoeveelheid huiszwam besmettingen in woningen en gebouwen is in Nederland vermoedelijk veel groter dan tot nu toe werd gedacht. In Nederland mist er een helder overzicht van de grootte van het zwamprobleem. De meeste klachten gaan voornamelijk over de huiszwam en de bruine kelderzwam. Beide zwamsoorten tasten hout aan maar de huiszwam is verreweg de meest gevreesde. Dit komt omdat, van deze twee zwamsoorten, de huiszwam de grootste verwoestingen veroorzaakt. Financieel brengt de huiszwam dan ook de meeste schade teweeg.

De oorspronkelijke huiszwam komt uit Centraal- en Noord Europa. De huiszwam wordt bijna nooit in de buitenlucht aangetroffen. Vochtproblemen spelen een grote rol bij alle klachten over huiszwam. Zwam heeft in eerste instantie vochtig hout nodig om te groeien. Maar ook droog hout kan worden besmet. Hout bestaat voor het grootste deel uit cellulose. Houtaantastende zwammen zetten cellulose om in water en kooldioxide. Wat karakteristiek is voor de huiszwam zijn de druppels water die op het vruchtlichaam kunnen voorkomen.

Gunstige groeiomstandigheden voor de huiszwam zijn:

  • Stilstaande lucht
  • Slechte ventilatie
  • Een vochtigheid van meer dan 70%
  • Een temperatuur tussen de 10°C en 23°C

Zwam wordt voornamelijk in kruipruimtes aangetroffen. Daarnaast is de zwam in staat al het houtwerk in woningen aan te tasten. In de praktijk blijkt dat het achtergebleven sloophout en het andere afval in de kruipruimtes van pas gerenoveerde woningen een ideale voedingsbodem vormt voor de huiszwam.

De huiszwam komt het meest voor in huizen op klei of veen. Daar is namelijk een hoge grondwaterstand. Oudere woningen hebben de grootste kans om aangetast te worden. Bij deze huizen ontbreekt vaak een kruipruimte. Hierdoor kan het grondwater de vloer bereiken. Oude woningen hebben meestal een houten vloer en soms ook houten funderingen. Als huizen een tijd leeg staan is er eveneens een grotere kans op zwamgroei. Lees hier alles over het bestrijden van huiszwam.

Zwam in woningen

Bewoners reageren vaak geschokt als ze ontdekken dat hun huis met huiszwam is besmet. Zwam laat zich niet door steen of cement tegenhouden. Zwam groeit snel en verspreidt zich via miljarden sporen. Omdat de aantasting van het hout aan de buitenkant niet altijd is te herkennen kan de aantasting op het moment van ontdekking al heel ver zijn. Zo is het mogelijk om niets te merken, tot u plots door de vloer zakt.

Eén van onze deskundigen kan u helpen om de omvang en oorzaak van de besmetting vast te stellen.

In bijna alle gevallen raden wij aan het aangetaste hout te laten verwijderen en te vervangen. Vervolgens moet dit aangetaste hout worden afgevoerd en verbrand. Wanneer één van onze deskundigen zwam in de kruipruimte aantreft, zullen wij vaak ook de bodem afgraven. De bodem kan ook voor een deel worden afgegraven. Elke situatie is weer anders. Muren en stuclagen moeten nauwkeurig op sporen van zwam worden onderzocht en waar nodig worden afgebikt. Als laatste wordt het besmette deel en een deel van het overgebleven hout met bestrijdingsmiddelen behandeld. Dit kan door middel van de chemische bestrijdingsmethode of de warmte bestrijdingsmethode.

Recente projecten