Zwam of schimmel

Micro-organismen zoals schimmels en bacteriën zijn overal aanwezig en een belangrijk onderdeel van ons milieu. Ze zijn echter waarneembaar als zwam aantasting op wanden en dan leidt al snel tot ergernis en problemen. Zwammen behoren tot de schimmelsoort. Schimmels zijn vele duizenden jaren bekend of in dit geval berucht. Meestal zijn schimmels te herkennen aan hun vruchtlichaam. Het enige wat planten en schimmels met elkaar gemeen hebben zijn hun celwand en hun onbeweeglijkheid. Schimmels (of zwammen) hebben geen stam, wortels, bloemen of bladeren. Schimmels hebben bijna niets gemeen met planten.

Eigenschappen schimmels

Schimmels zijn overal en in grote getalen aanwezig. Omdat schimmels een rol spelen bij de afbraak van organisch materiaal kunnen ze bijvoorbeeld ook voedsel, textiel en leer aantasten. Aan de ene kant zijn schimmels onmisbaar bij het maken van medicijnen, aan de andere kant veroorzaken ze ziekten bij zowel mens, plant als dier. In de landbouw zijn ze vaak schadelijk. Maar in recycling spelen schimmels weer een bijzondere rol. Alleen schimmels zijn in staat om cellulose uit hout te gebruiken en om te zetten. Bij dit proces komen grote hoeveelheden kooldioxide vrij. Groene planten gebruiken deze weer voor de fotosynthese.

Er ontstaat regelmatig ruis wanneer men er over vaktermen spreekt. Hieronder vindt u de meest gebruikte vaktermen binnen de zwambestrijding.

 • Zwam - Soortschimmel
 • Bruinrot - Door schimmelaantasting veroorzaakt bruin verkleurd hout
 • Coniophora puteana - Wetenschappelijke naam van de kelderzwam
 • Serpula lacrymans - Wetenschappelijke naam van de huiszwam
 • Droogrot - Door schimmelaantasting veroorzaakt droog hout
 • Fungi - Schimmels
 • Fungiciden - Schimmelbestrijdingsmiddelen
 • Cellulose - Hoofdbestanddeel van hout
 • Houtrot - Door schimmels aangetast hout
 • Hyfe - Schimmeldraad, bestaande uit langgerekte celdraden
 • Mycelium - Zwamvlok
 • Natrot - Door schimmelaantasting veroorzaakt nat hout
 • Vruchtlichaam - Sporenvormend lichaam
 • Witrot - Door schimmelaantasting veroorzaakt wit verkleurd hout
 • Zachtrot - Door schimmelaantasting veroorzaakt extreem vochtig hout
 • Zwamvlok - Een vertakt stelsel van schimmeldraden of hyfen.

Recente projecten