Bescon maakt gebruik van Krystol betontechnieken

Krystol maakt beton 100% waterdicht. Krystol is gebaseerd op principes die sterk lijken op de processen die zich voordoen tijdens de hydratatie en uitharding van beton. Als cement gemengd wordt met water, ontstaat er een chemische reactie waarbij de calcium silicaten in het cement zich verbinden met het water. Hieruit ontstaan de nieuwe verbindingen calciumsilicaathydraat (CSH) en calciumhydroxide. De CSH vormt zoals een amorfe microkristallijnen structuur, die zich naar buiten uitstrekt vanaf de individuele cementdeeltjes en zo de ruimte daar tussen invult. De CSH kristalvorming is het mechanisme waarmee het beton uithardt en sterker wordt. Het meest intensieve gedeelte van dit proces is tijdens de eerste uren nadat het beton is aangebracht, maar ook de daarop volgende weken, maanden of zelfs jaren gaat dit proces in het beton door. De reden dat hydratatie, schijnbaar oneindig, doorgaat is omdat slechts een deel van het cement tijdens de initiële hydratatie en uitharding van het beton heeft gereageerd.

Een aanzienlijk gedeelte van elk cementdeeltje heeft geen reactie en blijft ongereageerd in het beton aanwezig, ook lang nadat het beton zijn stevigheid heeft bereikt. De Krystol chemicaliën gebruiken de niet-gereageerde cementdeeltjes waardoor de hydratatie kristallen gevormd worden. Krystol werkt als een katalysator op een grotere reactie binnen de betonmassa.

Deze hydratatie kristallen transformeren in een kristallijnen structuur van lange hexagonale prisma’s die doordringen in de capillaire holtes en micro-scheuren van het beton. De kristallen zelf zijn niet uitsluitend van het Krystol materiaal gemaakt, maar groeien vanuit de gedeeltelijk gereageerde cementdeeltjes. Dit is de reden waarom de Krystol kristallen zich in de volledige betonmassa (in principe oneindig) kunnen ontwikkelen.

Een Krystol behandeling die aan de ene kant van een betonnen muur aangebracht is, resulteert in kristalgroei die van de ene naar de andere kant van deze “solide” betonnen muur gaat. De Krystol chemicaliën worden nooit opgebruikt tijdens het kristallisatieproces. Als katalysator is slechts een kleine hoeveelheid Krystol nodig om zeer grote hoeveelheden kristallen te laten groeien. In de poreuze structuur van het beton kunnen kristallen gemakkelijk groeien waardoor de microscopische capillaire poriën en microscheurtjes gevuld en geblokkeerd worden zodat er slechts een kleine fractie van de Krystol chemicaliën gebruikt wordt. De overige chemicaliën blijven sluimerend in het beton aanwezig wachtend op een barst die zowel de nodige ruimte voor de kristallen biedt om te groeien en het water de mogelijkheid biedt om het beton binnen te dringen. Dit water zal het kristallisatieproces opnieuw starten en voortzetten.

Wanneer toegevoegd of aangebracht op beton, genereren de kristallijnen chemicaliën een reactie die de vorming van lange, smalle kristallen veroorzaakt. Deze kristallen vullen de poriën, haarvaten en haarscheurtjes van de betonnen massa. Zolang er vocht aanwezig is, blijven de kristallen groeien in en door het beton waardoor ze na verloop van tijd vele centimeters lang kunnen zijn. Nadat het beton is uitgehard, zullen de kristallijnen chemicaliën sluimerend in het beton aanwezig zijn totdat ze opnieuw met water in contact komen (bijvoorbeeld door een nieuwe scheur), wat tot gevolg heeft dat de chemische reactie, de kristal groei, opnieuw plaatsvindt.

Het vermogen om opnieuw geactiveerd te kunnen worden door de aanwezigheid van water maakt het met kristallijnen-behandelde beton zelfafdichtend. Wanneer er scheuren in het beton ontstaan vanwege uithardingskrimp, zetting van de constructie in de bodem, seismische activiteit, enz., activeert water de chemische reactie waardoor er zich nieuwe kristallen vormen en groeien die de scheuren blokkeren en vullen. Het vermogen om zelf scheuren af te kunnen dichten is één van de meest unieke en handige functies in de kristallijnen technologie. Dit kan en zal helpen om de lange termijn onderhouds- en reparatiekosten van een betonnen constructie drastisch te verminderen. Tevens zal dit resulteren in een significante verlenging van de levensduur van de betonnen constructie.

Alleen Kryton beschermt beton permanent. Onze revolutionaire zelfafdichtende technologie transformeert beton in een eeuwig waakzame, waterdichte barrière. Korte termijn effect van het gebruik van Kryton: weken verkorting van de bouwtijd, tot wel 40% kostenvermindering om betonconstructies waterdicht te maken en het optimaliseert de milieuvriendelijkheid van uw gebouw/constructie.

Lange termijn effect van het gebruik van Kryton: voorkomen van lekkage, verkleuringen en onnodige (en daardoor kostbare) onderhoudskosten. Dit alles verklaart waarom we een garantie van 25 jaar kunnen bieden. Bestaande Kryton projecten zijn na 40 jaar nog net zo droog als toen ze nieuw gebouwd werden.

Krystol Intern Membraan (KIM) is een hulpstof gebaseerd op integrale kristallijnen om beton waterdicht te maken. Wanneer het in contact komt met water, ontstaat er door KIM’s gepatenteerde chemicaliën een reactie die miljoenen naaldachtige kristallen vormen. Deze kristallen groeien en vullen de capillaire poriën en microscheurtjes in het beton, wat de waterstroom blokkeert. Naarmate de tijd verstrijkt en in het beton door verschillende oorzaken nieuwe (haar)scheuren ontstaan, zorgt binnendringend vocht ervoor dat de kristalgroei gereactiveerd wordt. Hierdoor blijft het beton ook door de jaren heen continu waterdicht. KIM wordt gebruikt in plaats van extern aangebrachte oppervlakte membranen als bescherming tegen optrekkend vocht, chemische aantasting en corrosie van het wapeningsstaal.

Recente projecten