Kelder binnenafdichting Winschoten

Een grote kelderruimte onder de gehele woning was lek en daardoor volledig onbruikbaar. De muren zijn gemetseld, er lagen 2 betonvloeren op elkaar en er was zelfs een spouwmuur aanwezig waarin zich het grondwater kon verzamelen. In de betonvloer zaten scheuren. Bescon heeft de kelder waterdicht gemaakt (lees meer hoe).

Eerst zijn alle muren ontdaan van stuc- en pleisterlagen zodat op een draagkrachtige ondergrond gewerkt kan worden. Hierna zijn diverse muren doorbroken die loodrecht op de buitenmuren staan. Bescon heeft het vlakafdichtingssysteem toegepast op de gemetselde muren, en de aanwezige spouwmuur met hars geïnjecteerd. Waarna deze gaten weer met waterdichte plugmortels zijn afgedicht.

De aansluiting wand/vloer (kim) is geïnjecteerd en afgedicht met kim afdichtingsmortel. De betonvloer is geïnjecteerd met PU hars onder 85 bar. Hierna is de kelder weer netjes gestuct met een open pleistersysteem, dit systeem is zout bufferend.

Meer informatie

Recente projecten