Waterdicht maken theater Dakota in Den Haag

Het voormalige Stevincollege te Den Haag is nu omgebouwd tot theater Dakota. Na de renovatie bleken de wanden lek te zijn zowel op de wanden als de kim.

Bescon heeft de kelderafdichting rigoureus aangepakt, omdat een nieuwe lekkage op een later tijdstip tot grote problemen zou leiden. De kelders van het nieuwe theater zouden namelijk verhuurd gaan worden aan andere bedrijven.

Werkzaamheden:

  • Slopen van de bestaande voorzetwanden tot op de uiteindelijke muur.
  • Doorbreken van alle tussenmuren.
  • Aansluiting wand-vloer tot op de betonvloer volledig weghakken, ± 40 cm.
  • Muren ter plaatse van de scheuren injecteren.
  • Vervolgens een Polypropuleen mat aanbrengen over deze scheuren, ingebed in een starre afdichting.
  • Hierna alle muren voorzien van een Primer voor ondergrond versteviging.
  • Daarna een starre afdichtingsmortel in 2 lagen aangebracht over wand- en vloerdelen.
  • Over deze starre mortel is een flexibel system in 2 lagen aangebracht over de muur- en vloerdelen.
  • De plaatselijke aannemer heeft de muren weer aangeheeld en de voorzetwanden geplaatst.

Bescon heeft 10 jaar garantie afgegeven en tot nu toe is er geen enkele lekkage geweest

Meer informatie

Recente projecten