Verborgen gebreken bij koop en verkoop van een woning

Een koper koopt een bestaande woning inclusief alle zichtbare en onzichtbare gebreken.
Dus in de staat waarin de woning zich op het moment van de koop bevindt. De koper heeft een onderzoeksplicht. Voordat de koper de verkoper aansprakelijk kan stellen voor eventuele gebreken aan de woning moet de koper voor de koop zelf goed gekeken hebben of het huis geen gebreken heeft. Daarom is het van belang dat de kopende partij een bouwkundig rapport laat opstellen van de bouwkundige staat van de woning. Vergeet hierbij niet de kruipruimte te betrekken.

De verkoper van een woning heeft een mededelingsplicht. Deze plicht houdt in dat de verkoper van een woning de gebreken waarvan hij op de hoogte is moet melden aan de koper.
Als de woning van eigenaar is gewisseld komen eventuele gebreken van de woning voor rekening van de nieuwe eigenaar.

Er zijn echter twee uitzonderingen waarin de verkoper toch aansprakelijk kan worden gesteld.
De eerste uitzondering is bij een ernstig gebrek. Dat kan bijvoorbeeld een rotte dakconstructie zijn, zwam onder de vloer of een scheur in een draagmuur waarbij het huis niet normaal gebruikt kan worden.De verkoper is hiervoor aansprakelijk als het gebrek al voor de overdracht aanwezig was.

De tweede uitzondering is wanneer de verkoper een gebrek ten onrechte niet heeft gemeld.
Als de woning wel normaal gebruikt kan worden en het gebrek al voor de overdracht was, de verkoper van het gebrek wist maar niets heeft gezegd is de mededelingsplicht geschonden.
In dat geval kan de koper de verkoper sommeren het gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen. De koper is verplicht om het gebrek binnen twee maanden schriftelijk te melden bij de verkoper. Als de verkoper niet of negatief reageert op de ingebrekestelling kan de koper een juridische procedure starten.

Bij zichtbare gebreken is de verkoper niet aansprakelijk. Dan is het risico voor de koper.

Recente projecten